100% zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Absolwenci Szkoły PiKar osiągnęli 100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik elektryk i technik informatyk.

Gratulujemy!