Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Przypominamy o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013
1. 17.06.2013  (poniedziałek) – odbędzie się egzamin pisemny. W szkole trzeba być o godzinie 11.00.
2. 18.06.2013  (wtorek) – odbędzie się egzamin praktyczny dla zawodów technik BHP, technik mechanik i technik informatyk. W szkole trzeba być o godzinie 8.00.
3. 19.06.2013  (środa) – odbędzie się egzamin praktyczny dla zawodu technik elektryk. W szkole trzeba być o godzinie 8.00.