Egzaminy semestralne w Szkole PiKar

05.01.2013 (sobota) mija ostateczny termin egzaminów semestralnych dla 3 semestru w zawodzie technik BHP, 4 semestru w zawodzie technik informatyk i 4 semestru w zawodzie technik informatyk
26.01.2013 mija ostateczny termin pisemnych egzaminów semestralnych a 27.01.2013 ostateczny termin ustnych egzaminów semestralnych dla wszystkich pozostałych semestrów.
Przypominamy o złożeniu pisemnych prac kontrolnych w celu dopuszczenia do zdawania egzaminów.