Kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego

 Zapraszamy na kursy przygotowujące do zdawania

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Oferujemy kursy przygotowujące do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej w następujących zawodach:

–        technik elektryk

–        elektryk

–        technik elektronik

–        technik telekomunikacji

–        technik mechanik

–        technik informatyk

–        technik teleinformatyk

–        elektromechanik pojazdów samochodowych

–        technik BHP

Kursy są prowadzone grupach max. 5-cio osobowych, przez profesjonalnych nauczycieli.

Zajęcia odbywają się 2 razy 60 minut w tygodniu, w centrum miasta, w czasie dogodnym dla uczestników kursu.

Tempo pracy jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników kursu.

Cena 15 zł za jedną godzinę.

Z nami zdasz maturę na 100%