HDS (żurawie przeładunkowe)

Kurs operatorów żurawi przeładunkowych (HDS)

Warunki przyjęcia:

  • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
  • Ukończone 18 lat,
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych

Ramowy program nauczania:

1. Wiadomości o dozorze technicznym

2. Ogólne wiadomości o dźwignicach

3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi

4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające.

5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora.

6. Obsługa zawiesi

7. BHP

8. Zajęcia praktyczne