Suwnice (SII, SIII)

Obsługa suwnic IIIS tzw. poziom suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego, badania lekarskie i psychotechniczne, egzamin UDT cena zależ na od kosztów praktyki

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • Ukończone 18 lat,
 • Dodatkowe wymagania
 • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu – obowiązkowe

Program kursu:

1. wiadomości o dozorze technicznym

2. ogólne wiadomości o dźwignicach

3. maszynoznawstwo specjalistyczne

5. eksploatacja

6. bhp i ppoż

7. zajęcia praktyczne

Obsługa suwnic IIS i uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii IIIS, oraz suwnice hakowe sterowane z kabiny, badania lekarskie i psychotechniczne, egzamin UDT, cena zależ na od kosztów praktyki

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • Ukończone 18 lat,
 • Dodatkowe wymagania:
 • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu – obowiązkowe

Cel szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli
 • Sposoby ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych


Ramowy program szkolenia:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózków
 3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków
 4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 5. Ładowność wózków
 6. Przepisy BHP
 7. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 8. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkami
 9. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 10. Wiadomości o dozorze technicznym