Legitymacje szkolne

Osoby posiadające legitymacje wydane według „starego” wzoru (bez numeru PESEL na legitymacji) proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z legitymacją. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma na temat ulg przysługujących osobom korzystającym z transportu publicznego.

Zmiana wzoru legitymacji szkolnych