Nabór i wymagane dokumenty

nowy_rok_2

 • Rekrutacja – aktualnie trwa nabór na I semestr do Szkoły Policealnej, Gimnazjum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
  • Dokumenty wymagane do przyjęcia do Szkoły Policealnej:
   • świadectwo ukończenia technikum lub liceum,
   • 1 zdjęcie,
   • dowód osobisty,
   • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o możliwości uczenia się w wybranym zawodzie
   • podanie – ZOBACZ,
  • Dokumenty wymagane do przyjęcia do Gimnazjum dla Dorosłych :
   • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
   • 1 zdjęcie,
   • dowód osobisty,
   • podanie – ZOBACZ,
  • Dokumenty wymagane do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych :
   • świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
   • 1 zdjęcie,
   • dowód osobisty,
   • podanie – ZOBACZ,

NIE MOŻESZ  OTWORZYĆ PODANIA ZAJRZYJ DO DZIAŁU FAQ