Nabór

Aktualnie prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PiKar” na wszystkie semestry.
Jeśli jesteś po Zasadniczej Szkole Zawodowej zaczynasz od 2 klasy.
Prowadzimy również nabór do Szkoły Policealnej „PiKar” w zawodach: technik BHP, administracji, rachunkowości, informatyk, teleinformatyk i telekomunikacji.
Nauka bezpłatna.
http://pikar.edu.pl
egzaminy_2015_3