Nowość – Gimnazjum dla Dorosłych „PiKar”

Począwszy od września będzie można uczyć się w Gimnazjum dla Dorosłych „PiKar”. Szkoła jest przeznaczona dla osób, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową oraz dla osób, które przerwały naukę w gimnazjum. Szkoła jest całkowicie bezpłatna. Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 3 lata.