technik BHP

100% zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie BHP

Szkoła policealna dla absolwentów technikum i liceum (rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku: wrzesień-październik oraz styczeń-luty). Aby zostać słuchaczem należy być absolwentem technikum lub liceum (nie trzeba mieć matury!)

Technik BHP

  • Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, może również w szkole zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty). Matura nie jest wymagana. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych. Nauka odbywa się w systemie zaocznym, tzn. w formie zjazdów w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Nauka jest całkowicie bezpłatna.