technik prac biurowych

 

Szkoła policealna dla absolwentów technikum i liceum (rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty), aby zostać słuchaczem należ y być absolwentem technikum lub liceum (nie trzeba mieć matury!):

  • Technik prac biurowych
  • nauka trwa 4 semestry (2 lata), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum prac biurowych, moż e również w szkole zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty). Matura nie jest wymagana. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowcy oraz zajęć praktycznych.