Technikum Uzupełniające

Technikum Uzupełniające „PiKar” jest szkołą dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Szkoła kształci w następujących zawodach:

  • technik elektryk
  • technik mechanik

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, tzn. w formie zjazdów w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Nauka jest całkowicie bezpłatna