technik elektryk

Technikum Uzupełniające dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty).

Technik Elektryk

  • Nauka trwa 3 lata, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego (posiada wykształcenie średnie) i może w szkole zdawać egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Organizujemy dodatkowo kursy na uprawnienia SEP. Rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty). Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.
  • Nauka odbywa się w systemie zaocznym, tzn. w formie zjazdów w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Nauka jest całkowicie bezpłatna.