technik mechanik

Technikum Uzupełniające dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – rekrutacja  do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty).

Technik Mechanik

  • Nauka trwa 3 lata, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego (posiada wykształcenie średnie) i może w szkole zdawać egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja           do szkoły odbywa się 2 razy w roku (wrzesień-październik oraz styczeń-luty). Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.

  • Nauka odbywa się w systemie zaocznym, tzn. w formie zjazdów w soboty           i niedziele co 2 tygodnie. Nauka jest całkowicie bezpłatna.