Ogłoszenie

Miejsce odbywania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Technik BHP- Z.13, Technik informatyk – E.13
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Augustyna 28/30.