Próbna matura dla słuchaczy 5 semestru

Przypominamy słuchaczom 5-ego semestru, że w dniu 19.11.2016 o godzinie 8:00 odbędzie się próbna matura z języka polskiego i matematyki oraz że w dniu 20.11.2016  o godzinie 8:00 odbędzie się próbna matura z języka angielskiego i geografii.