Próbna matura dla słuchaczy 6 semestru

Przypominamy słuchaczom 6-ego semestru, że w dniu 05.11.2016 o godzinie 8:00 odbędzie się próbna matura z języka polskiego i matematyki oraz że w dniu 06.11.2016  o godzinie 8:00 odbędzie się próbna matura z języka angielskiego i geografii.