Terminy zjazdów luty-marzec 2015

Termin zjazdu 21.02.2015 22.02.2015 28.02.2015 01.03.2015 07.03.2015 08.03.2015 14.03.2015 15.03.2015 21.03.2015 22.03.2015 28.03.2015 29.03.2015
Grupa
1 BHP X X X
2 BHP X X X
3 BHP X X X
3 Informatyk X X X
4 Informatyk X X X
1 Teleinformatyk X X X
2 Teleinformatyk X X X
4 Teleinformatyk X X X
6 Elektr. (Tech. Uz.) X X X
6 Mech. (Tech. Uz.) X X X
1 sem. Liceum X X X
2 sem. Liceum X X X
3 sem. Liceum X X X
4 sem. Liceum X X X
5 sem. Liceum X X X
6 sem. Liceum X X X