Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Szkole PiKar w czerwcu 2013

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Szkole PiKar w czerwcu 2013 w zawodzie technik mechanik wyniosła aż 100%, z kolei w zawodzie technik BHP wyniosła 88,8%. Również słuchacze w zawodach technik informatyk i technik elektryk wypadli nieźle, ich zdawalność wyniosła 50%.
Gratulujemy sukcesu naszym absolwentom!