Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Szkole PiKar w styczniu 2013

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Szkole PiKar w styczniu 2013 w zawodzie technik BHP wyniosła 67% w części teoretycznej (o 5% więcej niż w województwie śląskim) oraz 79% w części praktycznej (o 3% więcej niż w województwie śląskim).
Gratulujemy sukcesu naszym absolwentom!